Skip to the content

Om Thy Sangskole

 

 

 

Hvem er vi:

Thy Sangskole er en selvejende institution, der arbejder for at udvikle sang både på eliteniveau og i bredden i hele Thy. Vi er ét ud af 11 sangkraftcentre fordelt rundt i hele Danmark og er en del af det nationale netværk: Syng Danmark. 

Vi understøtter korsangen i hele kommunen og har et særligt fokus på udviklingen af samt rekrutteringen til de to tilknyttede elitekor: Thisted Kirkes Drenge-Mandskor og Nordvestjysk Pigekor.

Vi er ikke et fysisk hus. Til gengæld arbejder vi på at få sangen ud i skoler og børnehaver, på plejehjem og i virksomheder. Vi arrangerer blandt andet korstævner, fællessangs-aftener og efteruddannelse for musiklærere og -pædagoger. Vi gør det, fordi vi er vilde med sang, og fordi vi er glade for alle de gode ting der sker, når man synger sammen.

 

Samarbejde på tværs:

Thy Sangskole har et tæt samarbejde med Thisted Kirke, men vi er ikke en kirkelig institution. Thy Sangskole blev stiftet i 2012 som ét af 9 sangkraftcentre i Danmark, der har til opgave at udvikle sang inden for både klassisk musik, rytmisk korsang, dansk og nordisk musik og sange fra Højskolesangbogen.

Thy Sangskole har et godt og kontruktivt samarbejde med Kulturrummet Thy og Musikskolen i Thy.
Som selvejet institution arbejder vi ofte sammen med mange forskellige aktører og bestræber os på et bredt samarbejde med alle som har interesse i sang. Vi kan søsætte nye projekter på tværs af virksomheder, foreninger, institutioner m.fl. 

Sangkraftcentrene blev etableret på basis af en millionbevilling fra Det Obelske Familiefond samt årlige driftstilskud fra de kommuner, der huser de ni sangkraftcentre. Thy Sangskole er i dag finansieret af Thisted Kommune samt en række lokale samarbejdspartnere og erhvervssponsorer.

Thy Sangskole har et tæt samarbejde med Sangens Hus i Herning, hvor vi tager del i nationale projekter for udvikling af sang hos børn og unge over hele landet. 

 

Hvorfor sang?

Hvad er det, der gør sang så kraftfuldt, og hvorfor er det vigtigt?

Ledelse

Thy Sangskoles daglige og kunstneriske ledelse.

Bestyrelse

Se hvem der sidder i Thy Sangskoles bestyrelse.

Sponsorer og samarbejdspartnere

Thy Sangskole er finanseret af Den Obelske Familiefond og Thisted Kommune.

Et af landets 10 sangkraftcentre

Thy Sangskole er et af ti sangkraftcentre i Danmark, som er opstået på initiativ af Den Jyske Sangskole i Herning og støttet af Det Obelske Famileifond for at understøtte den danske sang på både elite- og breddeniveau. Et sangkraftcenter arbejder typisk med udvikling af et drengekor og et pigekor på eliteniveau og laver derudover en række projekter, der skal fremme sangen i skoler og børnehaver, virksomheder og institutioner.