Skip to the content

Udvikling af elitekorene i Thy

Kor

Thy Sangskole arbejder tæt sammen med Thisted Kirkes Drenge-Mandskor og Hørdum-Skyum Pigekor om uddannelse, rekruttering osv., så korene fortsat kan være to af Thys kulturelle fyrtårne. 

Thy Sangskole afvikler bl.a. uddannelsesprojekter for lærere og pædagoger i kommunens skoler og børnehaver

Skoler og børnehaver

Thy Sangskole bringer sangen ind i kommunens skoler og børnehaver gennem bl.a. musicalprojekter for folkeskolerne og uddannelsesaktiviteter for lærere og pædagoger.

Sang for alle

Sang for alle

Sang skaber glæde og styrker fællesskabet - på tværs af aldre og kundskaber. Thy Sangskole arrangerer bl.a. åbne sangaftener, korstævner for alle kommunens kor og sang på virksomheder og institutioner.

Thy Sangskole

Thy Sangskole

Thy Sangskole er en selvejende institution. Vi vil inspirere børn, unge og voksne til at synge sammen og udforske og udfordre de kreative, sociale og kunstneriske muligheder i musik og sang.

Sponsorer og samarbejdspartnere

Vil du vide mere?

Vi vil rigtig gerne fortælle meget mere om Thy Sangskole, og hvad vi kan tilbyde kommunens skoler, børnehaver, virksomheder, institutioner, kor og alle andre med interesse for sang. Derfor: Ring eller skriv til os hvis du er lærer, pædagog, skoleleder, korsanger, musiklærer, virksomhedsleder, plejehjemsleder – eller hvis du bare er sangglad og vil vide mere :-)