Skip to the content

Sang er noget, der kan læres!

Når snakken falder på sang, taler vi ofte om talent. At nogen kan synge, og andre ikke kan. Sagen er dog, at sang er noget, der kan læres, hvis vi giver sangen de rette muligheder for at udfolde sig.

Thy Sangskole er derfor med i det nationale projekt Sang, bevægelse og læring, som er et sangfagligt opkvalificeringsprojekt til musiklærere og og pædagoger i folkeskolen. Det er et praksisnært projekt, som løber over 6-12 måneder, og har fokus på, at lærere kan arbejde målrettet, struktureret og varieret med sang og bevægelse i musiktimerne og i skoledagen.

Som lærer bliver du opkvalificeret i at udfordre dine elever både sangligt og musikalsk, så sangglade børn og unge får mulighed for at blive bedre til at synge. Det overordnede mål med Sang, bevægelse og læring er, at elever i folkeskolen kommer til at synge mere og bedre.

Tilmeld dig kurset her.

Thy Sangskole afholdte et EMU kursus i foråret 2018 for musiklærer og pædagoger i Thisted Kommune. Dette kursus var en "appetitvækker" til kurset Sang, bevægelse og læring. 

Se et lille klip fra kurset her:

 

Kompetenceløft til folkeskolelærere.

Thy Sangskole har haft mulighed for at tilbyde et fantastisk kursusforløb, ”Sang, Bevægelse og Læring” til musiklærere i folkeskoler.

I 2018 modtog bl.a. Karin Kudsk et omfattende SBL-kursus (sang, bevægelse og læring), som foregik fire undervisningsdage i Herning. Efter hver undervisningsgang kom der en sangkonsulent fra Sangens Hus i Herning for at deltage i musiktimer på egen skole. Efterfølgende modtog læreren både vejledning samt supervision ud fra en række mål, de i fællesskab havde opstillet. Derudover var der 16 x 30 minutter solosangsundervisning til læreren, som en del af kurset. 

 Karin Kudsk udtaler: ”Det var VIRKELIG fedt - noget af det bedste, der har rykket min undervisning og min faglige tilgang til musikfaget.”

 

Online tilbud til alle:

Førskole/daginstitution:

 Sangglad – sådan!

Ti videoer med eksempler fra den daglige praksis i en Sangglad daginstitution. Materialet er udarbejdet af sangkonsulenter i Sangglad, og hver video zoomer ind på ét aspekt af sang med børn i førskolealderen. Videoerne kan ses via linket ovenfor på Sangglads egen hjemmeside, samt på portalen restudy.dk, hvor Sangens Hus netop har fået sit eget ‘undervisningslokale’. På Restudy er videoerne ledsaget af forklarende tekst og forsynet med inddeling i underafsnit, så man lettere kan navigere rundt i dem.

Indskoling og mellemtrin:

 "Sang, bevægelse og Læring" 

Projektet Sang, bevægelse og læring – i daglig tale SBL – har sin egen lille undervisningsmaterialebank. Materialerne, som er udarbejdet af sangkonsulenter i SBL, består af hele undervisningsforløb målrettet indskoling og mellemtrin, og består af videoer, tekst til læreren og i nogle tilfælde undervisningsmaterialer der kan printes ud til brug i undervisningen.

Eksempel ses her:

Klap sættes i gang!

Sangens Hus’ sangkonsulenter har udarbejdet 13 læringsaktiviteter med fokus på sang, bevægelse og musikforståelse til EMU, læringsportalen under undervisningsministeriet. Materialet er udarbejdet med støtte fra undervisningsministeriet.

EMU

 

Vil du vide mere om Sangglad og Sang, bevægelse og læring?

Er du lærer eller pædagog i folkeskolen og har du lyst til at at få nye værktøjer og metoder til at arbejde med sang?

Thy Sangskole står klar til at hjælpe, hvis du ønsker at vide mere.