Skip to the content

NYT TILBUD i kommende skoleår

NYT TILBUD PÅ RUM 

Vi er glade for at kunne tilbyde et fantastisk forløb!
"SYNG MED DE BEDSTE" er for de yngste på skolerne
og til stor glæde for det lokale plejehjem. 
Åben skole med sangen i fokus. 

Klik her for printervenlig info 

 • Sang og musik er naturlige udtryksformer, der skaber glæde, energi og fællesskab for alle børn, og som tilmed har dokumenteret positive sideeffekter på en lang række områder fra indlærings- og koncentrationsevne til sociale kompetencer. Sang, og det at synge, knytter bånd mellem børn og voksne og bygger bro mellem generationer. At synge sammen åbner for oplevelser, refleksion, samhørighed og kulturel forståelse i forhold til traditioner, højtider, historie og fælles oplevelser. Der er kort sagt et helt hav af gode grunde til at give børn masser af sang med i bagagen. Det er Thy Sangskoles vision at bidrage væsentligt til glade, kreative børneliv, og i dette projekt, gennem sangen skabe en bro og et fællesskab med en ældre generation.
 • Et overordnet mål med Syng med de bedste er at skabe en større trivsel gennem sang. Når vi synger sammen, udskiller vi endorfiner, der knytter os tættere sammen, derfor er det også bevist at på skoler, hvor man synger sammen, er der færre tilfælde af mobning end andre skoler uden sang. Sangen skal biddrage til en kreativ og glad hverdag for de medvirkende børn. For de ældre kan projektet være med til at modvirke den ensomhed, de har følt under corona og forbedre den mentale sundhed. Kort sagt at få en rigtig god og glad oplevelse.
 • Som en sidegevinst vil klassens lærer/pædagog på skolen blive fagligt opgraderet i forløbet, med nye sange og metoder til indlæring af sange.
 • Åbent skole; inddrage og skabe relation mellem skole og plejecenter

Skolen får 3 besøg af en af vores sangkonsulenter, der indstuderer og synger sange sammen med børnene og deres lærer. De vil lære et repertoire af sange, som er gode til korsang for børn og som vil tage udgangspunkt i årstidens sange. Det vil også være sange som de ældre kender og har sunget i løbet af deres liv. Samtidig skal de lære nyere sange, for at de ældre kan få en større forståelse for den musik børnene synger i dag. Forløbet understøtter Fælles Mål for folkeskolen.

 

Forløbet slutter med at børnene kommer på besøg på det nærmeste plejecenter for at synge for og med de ældre. En mini-koncert med de sange, som børnene har lært igennem forløbet.

Sangspire

Sangspire er et undervisningstilbud til folkeskoler. Tilbuddet blev udbudt første gang i 2020 og kører på 2. år på Tingstrup Skole.

Hver uge modtager 2. årgang musikundervisning af dygtige korledere; i år er det Niels Granvig, dirigent for Thisted Kirkes Drenge-Mandskor samt Annette Boch Pedersen, dirigent for Nordvestjysk Pigekor.

Præsentation af SANGSPIRE

 

SANGSPIRE er opstået i et interesse-fællesskab mellem Thisted Kirkes Drenge-mandskor og Nordvestjyskpigekor samt Thy Sangskole.

 • Visionen er at give indskolingsbørn i Thisted Kommune lige mulighed for at opleve glæden at synge i et større fællesskab herunder
 • at give børnene mulighed for at lære at synge
 • at udvikle deres eget instrument; stemmen
 • at lade dem opleve større koncerter, hvor de også selv får lov at være en del af koncerten og ikke kun som tilhører.

 

Kort beskrivelse:

 • Sangspire er et helårsforløb for 2. årgang på folkeskoler samt friskoler og privatskoler.
 • Det er undervisning i korsang: SANG, STEMME, KROP & TEORI.
 • Undervisningen ligger i elevernes normale musiktime og tager afsæt i Fællesmål for faget musik. (tjek hvad det hedder)
 • Undervisningen varetages altid med mindst to fagpersoner, som sikrer flow i undervisningen og højner det faglige niveau.
 • Der er yderligere også fokus på at inddrage skolens egne fagpersoner, som gennem Sangspireforløbet kan få et tilrettelagt kompetenceløft.
 • De klasser, som er ”Sangspire” oplever i løbet af skoleåret at synge sammen med et større elitekor, eks. Thisted Kirkes Drenge-Mandskor eller Nordvestjysk Pigekor.
 • Skolen køber ydelsen af Thy Sangskole, som er koordinator og organisator for SANGSPIRE.

Et forløb tilrettelægges i tæt samarbejde med den enkelte skole og Thy Sangskole i god tid før skemalægning og tidsnok til at Thy Sangskole kan hverve kvalificerede undervisere til de interesserede skoler.
Thy Sangskole udarbejder et tilbud ud fra de ønsker og/eller særlige hensyn, der måtte være på den enkelte skole.

MUSICALS

Thy Sangskole har i flere omgange faciliteret store projekter på tværs af folkeskolerne i Thisted Kommune. Vi er motiveret af at udvikle projekter, hvor vi udvikler samspillet mellem professionelle musikere, de dygtige sangere fra sangskolens elitekor og med folkeskolens elever, der ikke har erfaring med at synge.

Det gjorde vi første gang i 2014, hvor vi lavede et stort musicalprojekt med 4. klasses elever fra forskellige folkeskoler. Her opsatte vi musicalen Joseph and the amazing technicolor dreamcoat, hvor eleverne samarbejdede med professionelle musikere, solister fra London, en kapelmester fra København og Thys to elitekor. Både elever og musiklærere var meget begejstrede for projektet, der sluttede af med en stor forestilling i Teutonersalen på Thisted Gymnasium.

I 2016 opsatte vi et lignende projekt. Her producerede vi musicalen Rugbrød til alle i forbindelse med Brugsforeningens 150-års jubilæum, med udgangspunkt i provst Hans Christian Sonne, der åbnede Danmarks første brugsforening i Thisted i 1866. Kirsten Ringgaard, der var daværende daglig leder af Thy Sangskole producerede musicalen i samarbejde med en kapelmester fra København, og den blev opført i Thisted Musikteater af 4. klasses folkeskoleelever i samarbejde med Thisted Musikskoles musikere og vores to dygtige sangkor.