Skip to the content

Sangglad mini

er Sangglad for de 0-3-årige og deres voksne.

En Sangglad dagpleje eller vuggestue er et pasningstilbud, hvor det at synge sammen er en naturlig del af hverdagen. De voksne arbejder målrettet med sang som vejen til trivsel, læring og udvikling. I Sangglad mini arbejder vi med læreplanstemaerne, som de er beskrevet i dagtilbudsloven, og Sangglad mini bliver på den måde et nyt redskab i den pædagogiske værktøjskasse. Indsatsen med de nye rutiner og færdigheder foregår sammen med børnene, de professionelle voksne og en tilknyttet sangkonsulent i jeres vante rammer og med glæden ved sang som det bærende element. Sangglad mini er udvikling i praksis: På gulvet sammen med de små børn og deres voksne.

Se folder om Sangglad mini, vuggestuegruppe 

Se folder om Sangglad mini, vuggestue

Thy Sangskole er med i Projekt Sangglad!

Senest er 10 dagplejere fra Thy kommet med i Sangglad Mini

"Vi startede før sommerferien med gruppebesøg og en fælles temaaften for alle dagplejerne. Super skønt materiale og virkelig godt sat op. Det er dejligt at kunne give alle dagplejerne deres Sangglad Kuffert, som er fyldt med flotte og indbydende sangbøger, læreplan og meget mere. Dagplejere har taget super godt imod forløbet og arbejder virkelig seriøst med det. Jeg er utrolig glad for at være kommet i gang med de første forløb som sang-konsulent på Sangglad Mini." siger Kristina Brogaard

Foregående år:

Thy Sangskole er med i projektet Sangglad, der frem til 2020 etablerer 100 certificerede Sangglad-institutioner over hele landet. Det sker med 12 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden. Projektet er for daginstitutioner, der ønsker at give sang en central plads i børnenes hverdag. Mange daginstitutioner synger med børnene, men der er masser af uudnyttet potentiale i at lade sang fylde endnu mere i børnenes dagligdag.

I foråret 2018 kom Snedsted Børnehave og Limfjordsbørnehaven i Thisted med i projekt Sangglad. De næste tre år vil de to daginstitutioner sammen med Thy Sangskoles sangkonsulent, Bente Bliksted arbejde med sang som en naturlig del af den enkelte institutions hverdag. 

Vores sangkonsulenter har både den sangpædagogiske faglighed, og indsigt i daginstitutionernes virkelighed og arbejde med læreplaner og lignende, og de har derfor mulighed for at give sparring til personalet, der kommer hele vejen rundt i deres daglige arbejde med børnene. Når projektet er afsluttet har personalet de fornødne værktøjer og redskaber til at drive daginstitutionen videre som sangglad institution.

Der er mange gode grunde til at blive sangglad institution og synge mere med børnene. Sang har en positiv effekt på børns indlærings- og koncentrationsevne og giver børn et større ordforråd. Sang har også indflydelse på deres taleevne og holder styr på vejrtrækningen. Samtidig udvikler sangen børns sociale kompetencer og deres oplevelse af samhørighed.

Hør mere om Projekt Sangglad her: Sangglad.dk

Skal din børnehave også være med i Projekt Sangglad? Så kontakt os for nærmere information her: mail@thysangskole.dk

 

Online tilbud til alle:

Førskole/daginstitution:

 Sangglad – sådan!

Ti videoer med eksempler fra den daglige praksis i en Sangglad daginstitution. Materialet er udarbejdet af sangkonsulenter i Sangglad, og hver video zoomer ind på ét aspekt af sang med børn i førskolealderen. Videoerne kan ses via linket ovenfor på Sangglads egen hjemmeside, samt på portalen restudy.dk, hvor Sangens Hus netop har fået sit eget ‘undervisningslokale’. På Restudy er videoerne ledsaget af forklarende tekst og forsynet med inddeling i underafsnit, så man lettere kan navigere rundt i dem.

Læs mere

Få flere informationer om at blive sangglad daginstitution på projektets hjemmeside, eller kontakt Kristina Brogaard på mail@thysangskole.dk