Skip to the content

Thy Sangskole

- er med i netværket, Syng Danmark, der består af mere end 10 sangkraftcenter rundt i hele landet.

Sangkraftcentrenes formål er at understøtte og videreudvikle sangen i Danmark, både den folkelige sang, skolesang, fællessang og sang på eliteniveau.

Udvikling af elitekor i Thy

Kor

Thy Sangskole arbejder tæt sammen med Thisted Kirkes Drenge-Mandskor om uddannelse, rekruttering osv., så koret fortsat kan være et af Thys kulturelle fyrtårne. 

Thy Sangskole afvikler bl.a. uddannelsesprojekter for lærere og pædagoger i kommunens skoler og børnehaver

Skoler og børnehaver

Thy Sangskole bringer sangen ind i kommunens skoler og børnehaver gennem bl.a. store kor- og fællessangsdage for folkeskolerne og uddannelsesaktiviteter for lærere og pædagoger.

Sang for alle

Sang for alle

Sang skaber glæde og styrker fællesskabet - på tværs af aldre og kundskaber. Thy Sangskole arrangerer bl.a. åbne sangaftener, korstævner for alle kommunens kor og sang på virksomheder og institutioner.

Thy Sangskole

Thy Sangskole

Thy Sangskole er en selvejende institution. Vi vil inspirere børn, unge og voksne til at synge sammen og udforske og udfordre de kreative, sociale og kunstneriske muligheder i musik og sang.

Hvad er et sangkraftcenter? 
se kort videopræsentation her

Sundhedssang

 

Kom med på konferencen d. 31. august

Vær med til at sætte fokus på de effekter, der ligger gemt i sangen. Glæden, fællesskabet og kreativiteten kender vi alle til, men neden under disse åbenlyse grunde til at udfolde sangen, ligger der sundhedseffekter med stort potentiale.

d. 31. august kalder vi på alle jer, som er nysgerrige på, hvordan sang og det at synge kan bruges aktivt og konstruktivt i et sundhedsperspektiv. Sundhed har fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle elementer og sangen tilbyder noget i dem alle.

Mere end nogensinde før har vi brug for viden om sangens helbredende kraft, så kom og vær med, når vi sætter spot på Sundhedssang.

Direkte lnk til tilmelding

Program og præsentation af indlægsholderne

Sponsorer og samarbejdspartnere

Vil du vide mere?

Vi vil rigtig gerne fortælle meget mere om Thy Sangskole, og hvad vi kan tilbyde kommunens skoler, børnehaver, virksomheder, institutioner, kor og alle andre med interesse for sang. Derfor: Ring eller skriv til os hvis du er lærer, pædagog, skoleleder, korsanger, musiklærer, virksomhedsleder, plejehjemsleder – eller hvis du bare er sangglad og vil vide mere :-)