Thy Sangskole

Thy Sangskole er en selvejende institution. Visionen er at inspirere børn, unge og alle til at synge i kor og at udforske stemmer, musikalitet og udfordre egne kreative og kunstneriske muligheder i musik og sang.

Thy Sangskole arbejder for at etablere samarbejde og skabe netværk mellem kor, skoler, børnehaver, musikskoler, kirkemusikskole, ungdomsuddannelsesinstitutionerne, kirker og andre interessenter, samt at skabe netværk mellem lokale, nationale og internationale kor, institutioner, erhvervsliv for at fremme sang og korsang bredt.

Thy Sangskoles ledelse varetages af en daglig driftsleder (p.t. vakant) samt en kunstnerisk leder: Dirigent for Thisted Kirkes Drenge-Mandskor, Niels Granvig.

Drengekor3

Et af landets 9 sangkrafcentre

Thy Sangskole er et af ni sangkraftcentre i Danmark, som er opstået på initiativ af Den Jyske Sangskole i Herning og støttet af Det Obelske Famileifond for at understøtte den danske sang på både elite- og breddeniveau. Et sangkraftcenter skal omfatter et drengekor og et pigekor på eliteniveau og arbejde for at løfte sang i skolerne.

 
Thy Sangskole
Lille Torv 1A, 1.
7700 Thisted

Daglig leder:
Mette Damiri
Telefon 40 77 79 47
mail@thysangskole.dk