FORÆLDREAFTEN OM FORSØGSPROJEKTET

IMG 3073

I forbindelse med Thy Sangskoles forsøgsprojekt for børnehaveklasser var forældrene på Tingstrup Skole forsamlede til en orienteringsaften på skolen for at høre, hvad deres børn havde at glæde sig til i de kommende uger i foråret 2014.

Thy Sangskole har fået bevilliget et 8 ugers forløb fra Undervisningsministeriet. Projektet giver børnehaveklassernes elever en lektion ekstra om dagen, hvor musik og sang eller bevægelse bliver indholdet. Det er lederne Lene Rask og Birgitte Ahlman Pedersen, der står for den daglige planlægning og afvikling af timerne. Målet er, at finde ud af om disse ekstra aktiviteter kan højne elevernes fokus og undervisningsparathed i de øvrige lektioner på dagen.

Skolens leder, Hanne Marie Tang Jensen, bød velkommen til forældrene og herefter fortalte Birgitte og Lene om planerne for indholdet i deres dele af projektet. Der var bagefter mange tilfredse forældre, der på deres børns vegne glædede sig til projektet. Som en forældre udtalte, så er hun sikker på, at hun får et gladere barn, for hendes barn elsker at synge. Hun mener også, at det er godt for børnene, at de får brændt noget af al deres energi af. Det kan måske gøre, at der bliver mere ro i de øvrige lektioner. En anden forældre udtaler, at han er glad for orienteringen. Han troede kun, at det drejede sig om mere leg og bevægelse, men er nu klar over, at der også finder en egentlig indlæring sted. Specielt er han glad for den sang- og musikmæssige del af projektet, fordi det ikke er familiens stærkeste side. Et kort - og godt - orienteringsmøde om et spændende projekt for børnene i børnehaveklasserne på Tingstrup Skole.

Vi glæder os til at følge forløbet de næste par uger.....

 
Thy Sangskole
Lille Torv 1A, 1.
7700 Thisted

Daglig leder:
Mette Damiri
Telefon 40 77 79 47
mail@thysangskole.dk