Sang i skolerne

Et af formålet med Thy Sangskole er også at give inspiration til morgensang og sang på skolerne. Et af midlerne er at styrke netværket mellem alle musiklærerne i folkeskolerne i Thy og på Mors, så man kan udveksle sange, erfaringer og gensidig inspiration.

 
Thy Sangskole
Lille Torv 1A, 1.
7700 Thisted

Daglig leder:
Mette Damiri
Telefon 40 77 79 47
mail@thysangskole.dk